dinsdag 18 september 2012

De Harmonie - eens het concertcentrum van Groningen

In november 2012 viert het Noord Nederlands Orkerst haar 125 jarig bestaan en in de concertzaal van de Harmonie zijn menige muziekuitvoeringen gegeven.

De huidige Sociëteit De Harmonie had ooit een concertzaal. De concertzaal werd in 1973 gesloopt en is door critici bestempeld als een culturele schande ooit. Met het verdwijnen van de concertzaal verdween een akoestisch monument voor veel meer dan alleen maar Nederland. Een element dat vier decennia geleden niet als zodanig werd erkend. Akoestisch was immers niet tastbaar. Daarentegen wel meetbaar, en dat heeft TNO dan ook in de nadagen van de Harmoniezaal gedaan om in de grote zaal van het huidige cultuurcentrum de Oosterpoort, zo dicht mogelijk bij die oude waarden te geraken. Hoewel men daarbij niet over één nacht ijs is gegaan – zowel in een lege zaal als met publiek werden daar voorafgaande aan een concert pistoolschoten afgevuurd en andere tests gedaan – is de akoestiek in de grote zaal van het Cultuurcentrum De Oosterpoort bij lange na niet die van de klassieke Harmoniezaal geworden. Dit had ook nimmer gekund, aangezien de oude concertzaal een fin de siècle ‘schoenendoos’ was – zoals men deze in Wenen, Zürich, New York en Amsterdam kon aantreffen – en de nieuwe Oosterpoort-zaal een semi amfitheaterzaal in de breedte moest worden.

Meer over de geschiedenis van De Harmonie: klik hier

zaterdag 15 september 2012

Groningen de stadsvlagDe vlag van de stad Groningen bestaat uit drie banen, waarvan de middelste groen en de buitenste banen wit van kleur zijn. Op Gronings ontzet op 28 augustus wappert de vlag met de  stadskleuren van stadhuis, torens en gemeentelijke gebouwen. Op het schilderij van Otto Eerelman  in 1920 geschilderd voor de toenmalige trouwzaal, houdt de stedemaagd de wit-groen-witte vlag triomfantelijk vast.

'De Maagd van Groningen' - Otto Eerelman (o.a. bekend van de voorstelling van de paardenkeuring op 28 augustus). Allegorische voorstelling van de bevrijding van Groningen uit de vestingwallen in 1878 en hare wijding aan handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen. De Groningse Stedemaagd, in de hand ontsloten boeien; op de achtergrond gezicht op de stad; onder en rondom haar voeten symbolen van wijsheid, nijverheid enz. - schilderij hangt in de oude Raadszaal in het Stadhuis.

woensdag 5 september 2012

Groningen Stad Centrum Beelden 'Bro Bro Brille'


In het centrum van Groningen in de Ebbingestraat, naast V&D, staat een beeld van Gunnar Westman. Het Deense kinderliedje was voor Gunnar Westman aanleiding dit beeld van dansende kinderen te maken. ‘Bro Bro Brille’ betekent Brug Brug Brille, een kruip-door-sluip-door spelletje.

Het beeld van Westman heeft een gesloten vorm en is gemaakt uit een cilindervormig stuk graniet, afkomstig van een oude wals. Deze grondvorm is duidelijk in het beeld terug te zien. De beweging die de figuren maken – het dansen in een kring – lijkt aangepast te zijn aan de vorm van het materiaal. Het reliëf is ondiep, met uitzondering van de twee grotere mensen die met hun armen omhoog staan. Hierdoor wordt de gesloten vorm naar boven toe opengebroken. De sterk vereenvoudigd weergegeven kinderfiguurtjes lijken bijna vastgeplakt te zitten aan deze twee figuren. Het beeld wordt door het verschil in diepte in tweeën gedeeld, waarbij de kinderen het onderste gedeelte vormen en de volwassenen het bovenste.

De directie van Vroom & Dreesman schonk het beeld in 1958 aan de stad Groningen, ter ere van de opening van het warenhuis.

Liedtekst “Bro,bro, brille!’                                                                                        
Bro, bro, brille!                                                                                                                                                                                           
Klokken ringer el’ve,
kejseren ståar på sit høje, hvide slot,
Sa hvidt som et kridt,
Sa sort som et kul
Fare, fare, krigsmand,
Døden må du lide,
Den som kommer allersidst,
Skali den sorte gryde.