woensdag 23 mei 2012

Groningen Stad Noorderhoogebrug Paviljoen Van Starkenborgh


Aan de rand van de stad Groningen, in de Groninger wijk Noorderhoogebrug  langs de N361, ligt het idyllische plekje van de Van Starkenborgh Beeldentuin, Galerie en Paviljoen. Een plek waarvan ik mij kan herinneren dat ik hier  schooltuintje waren in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Voor het derde jaar op rij  is hier een expositie van de derde Internationale Ontwerpwedstrijd RE-Design. Meer dan twintig kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema RE-Design, na een idee op het werk van Alessandro Mendini.  Voorwerpen en materialen van vroeger in het hedendaagse kunst.
Deze expositie bezoeken is zeker een aanrader en trekt veel belangstelling waarvan  de verwachting is dat het bezoekersaantal dit jaar boven de 5000 zal uitstijgen.  Ook voor de jeugd een inspirerende ontmoeting met de kunst.  Het leuke voor  de bezoeker is dat hij/zij mee kan bepalen wel k kunstwerk deze ontwerpwedstrijd gaat winnen. Voor de maker van het beeld met de meeste stemmen ligt duizend euro klaar.
Deze bijzondere expositie, waar u onder meer bewegende kunstobjecten in allerlei vormen aantreft,  duurt tot 28 oktober 2012.  Foto's van deze expositie: klik hier

maandag 14 mei 2012

Groningen Stad Korrewegwijk Beelden Kinder
groningen-beelden-'kinder
groningen-beelden-'kinder'
'Kinder' op de rotonde aan de Korreweg in de Groninger wijk Korrewegweg is medio mei 2012 een kunstwerk, gerealiseerd door kunstenaar Mette Bus, rijker.
Drie jaar geleden werd op de wijkstemdag Korrewegwijk hiervoor een plan ingediend. Het had heel wat voeten in de aarde, maar hoe toepasselijk werd op Moederdag ‘Kinder’ feestelijk én onder grote belangstelling onthuld.

Het eerder filmpje: klik hier


vrijdag 11 mei 2012

Groningen Stad Schilders- en Zeeheldenbuurt Beelden Drecksnabel


groningen-beelden-drecksnabel
groningen-beelden-drecksnabel
Vlakbij De Sluis aan de Eeldersingel staat dit fraaie kunstwerk. Met zijn grote snavel in een brede grijns of schreeuw; de puntige oren en zijn lange, iets voorovergebogen postuur, doet het bronzen beeld denken aan een monsterlijk figuur uit een fabel.

Beeldhouwer Hans Mes doopte zijn schepping 'Dreckschnabel'. Het werk lijkt opgetrokken uit flarden en stroken stof, die uitmonden in de scherp geprononceerde, monsterlijke kop. Opvallend is dat Mes deze bijna schetsmatige opbouw combineert met een sterk gevoel voor detail in houding en uitdrukking. Hij maakte meer van dergelijke, wonderlijke beelden. 'Man in ligstoel' in de Bataviastraat bijvoorbeeld, toont een eveneens uit flarden samengestelde figuur, ontspanning achteroverliggend in een strandstoel. Later neemt zijn werk in diverse opdrachtsituaties andere, meer abstracte vormen aan.

Stadsdichter Stefan Nieuwenhuis maakte het volgende gedicht (Stad in Verzen 15)

te weinig franje voor een joker
of grandeur voor een sokkel
maar wat een ondeugd
en zeg eens eerlijk
waarom lach je al zolang ik je ken?

donderdag 3 mei 2012

Groningen Stad Centrum Monumenten Sint-Joris en de Draak


groningen-monumenten
groningen-monumenten
Sint-Joris en de draak is een provinciaal oorlogsmonument op het Martinikerkhof in Groningen.
In 1946 werd in de provincie Groningen een comité opgericht om geld in te zamelen voor een provinciaal gedenkteken. De beeldhouwer Oswald Wenckenbach kreeg de opdracht voor het werk.
Het monument bestaat uit een grote bronzen Sint-Joris in een maliënkolder, , met in zijn rechterhand een zwaard met de tekst Justitia, Libertas, Pax (Rechtvaardigheid, Vrijheid, Vrede). Hij staat op een 8 meter breed natuursteenj voetstuk, waarin in reliëf de verslagen draak is weergegeven.
De Groninger binnenstad was tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. In verband met de wederopbouw, werd een aantal jaren gewacht met het kiezen van een definitieve plaats. Het monument werd uiteindelijk geplaatst op het Martinikerkhof, aan de voet van de Martinitoren.
Het gedenkteken werd op 23 maart 1959 onthuld. Sprekers bij de onthulling waren minister van staat Willem Drees en commissaris van de Koningin Offerhaus..

Groningen Stad Herewegbuurt Joods Monument


groningen-monumenten
groningen-monumenten
In 1969 kreeg de beeldhouwer Edu Waskowsky opdracht van het comité Joods Monument voor het maken van een monument ter nagedachtenis van de 3000 in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse Groningers. In het monument moest in elk geval een menora worden verwerkt. Hij ontwierp zeven grote handen op sokkels voor een onregelmatig gebouwde muur. Het was de bedoeling dat het beeld bij de dodenherdenking in 1970 zou worden onthuld. Toen Waskowsky twee handen klaar had, was duidelijk dat hij de streefdatum niet zou halen. Tijd en geld raakten op. In overleg met het comité kreeg hij hulp van de Amsterdamse beeldhouwer Jan Goossen. Goossen en hij waren het op een gegeven moment niet eens over de manier van uitvoeren en Goossen werd door Waskowsky ontslagen. Conflict stapelde zich op conflict en de zaak kwam zelfs voor de rechter. Mede dankzij een steun vanuit de BKR en met hulp van de beeldhouwer Hugo Hol kon Waskowsky weer aan de slag. De eerste drie handen werden pas begin 1975 geplaatst, in september van dat jaar werden er nog eens drie geplaatst. Waskowsky was nog aan het werk aan de laatste hand, toen hij overleed. In overleg met de initiatiefnemers en nabestaanden, is besloten de zevende sokkel - op een kleine plaquette na - leeg te laten. Op 4 mei 1977 is de beeldengroep aan de Hereweg in Groningen alsnog onthuld.

Gerrit Krol schreef over dit gebeuren het volgende gedicht:

Geen lampen, maar kaarsen, zeven in aantal.
Niet de kaarsen, maar de kandelaar die ze omhoog houdt.
Niet ter ere van God, maar van het Joods Comité en de Raad van de Kunst.
Een zevenarmige kandelaar, 'zo een als er in Tel Aviv staat.'
Geen joodse kandelaar, maar juist de afwezigheid van een kandelaar.
Zoals ook de joden aan wie het kunstwerk gewijd is afwezig zijn, dat zou passend wezen.
De vinger die op de schouder tikt.
Waarom zeven, waarom niet zes.
Omdat zes niet gelijk is aan zeven

(bron: wikipedia)