vrijdag 27 april 2012

Groningen Stad Centrum Beelden Appuntamento con la Musicagroningen-beelden
groningen pakt in
Bij de eerste aanblik van ‘Appuntamento con la musica’, aan het Waagplein in het centrum van Groningen, ontstaat enige verwarring. Dan blijkt dat het bovenlichaam van de man 180 graden gedraaid is ten opzichte van zijn onderlichaam. Hij lijkt vooruit te lopen, maar kijkt tegelijkertijd achterom, alsof hij wil zien waar ‘de rest’ blijft. De man bespeelt twee fluiten en heeft in de volksmond de naam ‘Fluitspeler’ gekregen.

Roberto Barni is door architect Adolfo Natalini benaderd voor een kunstwerk in het Waagstraatcomplex. Toen Barni het beeld maakte dacht hij aan een man die op weg is naar een afspraak. Hij loopt op het ritme van de muziek en kijkt achterom. Dat laatste verwijst naar de herinnering, het verlangen om niet te vergeten. Volgens de kunstenaar gaat in het verleden een geweldige energie schuil die de mens voortstuwt en meesleept naar het heden.

De ‘Fluitspeler’ was al meerdere malen het doelwit van vandalen. Een van de fluiten werd reeds een paar keer afgebroken en daarna telkens vervangen door een exemplaar van harder en sterker materiaal.
De rechtse foto ingepakt tijdens de demonstratie tegen de bezuinigingen van de kunst in 2011: Groningen pakt in.

woensdag 25 april 2012

Groningen Stad Paddepoel Beelden Zonder titel


groningen-beelden-zonder titel
groningen-beelden-zonder titel
Deze ijzeren sculpturen op de viaductreling aan de Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel zijn aangebracht in 1984  op de geluidsschermen van drie viaducten van de noordelijke ringweg. Het is een ontwerp van kunstenaar Bob Stolzenbach. Tegen een grijze en bruine achtergrond spelen rechte en gekromde staven in de kleuren geel, wit, rood en paars hun lijnenspel.

Deze sculpturen zijn gemaakt in opdracht van de provincie Groningen. Het opsieren van de geluidswerende voorzieningen langs ringwegen werd begin jaren tachtig door het ministerie van VROM gestimueerd. Dit ministerie verstrekte dan ook subsidie voor deze kunstwerken.

vrijdag 13 april 2012

Groningen Finsterwolde Carel Coenraadpolder


De Carel Coenraadpolder dateert van 1924 en ligt in de gemeente Oldambt. De polder werd vernoemd naar oud-Commissaris van de Koningin Carel Coenraad Geertsema.. De polder is evenals andere Dollardpolders zeer vruchtbaar. Met name suikerbieten, graan en aardappelen worden hier verbouwd.
Meest kenmerkend voor het gebied is het grote verschil in welvaart van de bewoners. In de omgeving van Beerta en Finsterwolde zijn en waren grote tegenstellingen tussen herenboeren en landarbeiders,, zoals blijkt uit het contrast tussen de herenboerderijen met hun parkachtige slingertuin en de zeer kleine landarbeidershuisjes.

woensdag 11 april 2012

Groningen Stad Centrum Schnitger Orgel - De Der Aa-kerk

Samen met collega wijkreporter Stadjerstv Siebrand Wiegman bezochten we vorige week De Der Aa-kerk.
Siebrand Wiegman realiseerde bijgaande videoopname die ook op Stadjerstv is te zien.

Een echte Schnitger De Der Aa-kerk beschikt over een prachtig orgel van de beroemde Hamburgse orgelbouwer Arp Schnitger. Maar hoe mooi ook, het is eigenlijk een afdankertje. In 1815 werd het van de Academie- of Broerkerk overgeplaatst naar de Der Aa-kerk. De kerk had toen al twee monumentale (en peperdure) orgels verspeeld. Een Hagerbeer, dat vier jaar na de ingebruikname verloren ging bij de brand van 1671, en een eerdere Schnitger. De bouwer was zelf trots op dit orgel, het grootste dat hij in de Nederlanden had vervaardigd: ‘Ik heb er niets aan gespaard en alles heerlijk gemaakt.’ De kast, net als die van het huidige orgel, was van stadsbouwmeester Allert Meijer. Toen dat orgel ook verloren ging bij het instorten van de toren in 1710, had het net dertien jaar dienst gedaan. De gemeente moest daarna ruim een eeuw wachten voordat haar samenzang weer werd begeleid met orgelklanken. In 1857 werd het huidige orgel aangepast naar de smaak van die tijd. Helaas ging daarbij veel van het oorspronkelijke karakter van het rond 1700 gebouwde instrument verloren.

maandag 9 april 2012

Groningen Stad Centrum Der Aa-kerk Onze Lieve Vrouwe ter Aa

groningen-centrum-aa kerk
De Der Aa-kerk (ook: A-kerk) is, naast de Martinikerk, het tweede

middeleeuwse kerkgebouw in het centrum van de stad Groningen. Gezien vanaf de Vismarkt torent de kerk, gelegen aan het Akerkhof, hoog uit boven de Korenbeurs.

Oorspronkelijk stond hier een kapel gewijd aan Sint-Nicolaas en Maria. Sint-Nicolaas was de schutpatroon van de schippers die vlakbij in de Westerhaven hun schepen afmeerden. De kapel ontving in 1247 de status van parochiekerk en kreeg de naam Onze Lieve Vrouwe ter Aa. Groningen ontstond in twee "kluften" of wijken. Een kern was gegroepeerd rond het prefectenhof en de Walburgkerk en was op het bestuur en de landbouw gericht. De andere kern lag rond de der Aa-kerk en huisvestte vissers en handelaren. Deze tweede kern zou wellicht oorspronkelijk Fries geweest zijn; volgens de overlevering heeft er tot in de zestiende eeuw een afbeelding gehangen van Karel de Grote met een onderschrift dat verwees naar de door hem verleende Friese Vrijheid..
De kapel werd verschillende malen verbouwd, zodat er in de vijftiende eeuw (1425-1495) een bakstenen kruisbasiliek stond. De kerk onderging daarna nog verschillende wijzigingen als gevolg van vernielingen door oorlogsgeweld (Reformatie, Bommen Berend) en blikseminslag (1671) en het daaropvolgende herstel.

De drie opeenvolgende torens van de der Aa-kerek
Afbeeldingen van het beleg door "Bommend Berend" in 1672 laten zien dat de Der Aa-kerk, die binnen het bereik van de Munsterse kanonnen stond, zijn spits had verloren. Dit kwam echter niet door het bombardement, maar door een storm in het jaar 1671, waarbij ook de Martinitoren geraakt werd, die men wel heeft kunnen redden van complete verwoesting. Na het ontzet werd een nieuwe houten spits gebouwd.

donderdag 5 april 2012

Groningen Stad Centrum Vischmarkt 1734

Goede Vrijdag is de dag van de jaarlijkse bloemenmarkt in het centrum van Groningen waaronder de Vismarkt.

Hoe anders was de Vischmarkt in 1734 toen het nog een garnizoensstad was.

Wat opvalt zijn de kleuren van de Aa-kerk. Ik heb me laten vertellen dat de schilder geen weet had van de oorspronkelijke kleuren.

Groningen Stad Centrum Bach in Groningen in 1710?

In het kader van leren filmen waren we vandaag te gast in de Aa-Kerk in het centrum van Groningen.

Eén van de vragen was: Speelde Bach ooit op het prachtige Schnitgerorgel?

Organist van de Aa-Kerkorgel Peter Westerbrink vertelde het volgende:

Belcampo doet in 1985 op verzoek van de Groningse Bachcommissie uit de doeken hoe de Aa-toren op 12 april 1710 zo ‘spontaan’ kon instorten. Volgens de schrijver is de jonge Bach de oorzaak. In het grootste geheim bespeelt hij die dag het Schnitger-orgel. Bach raakt volgens Belcampo zo opgewonden dat hij na de dienst van geen ophouden weet. En dan is het orgel niet meer te stoppen. ‘In golven rommelde de donder aan’, schrijft Belcampo. Stenen vallen, muren scheuren en Bach maakt zich uit de voeten. ‘En ja, daar lag de toren, tot puin ontluisterd, tot een vormeloze hoop met hier en daar een naar buiten stekende balk, het hele kerkhof overdekkend en een deel van de straat’. Naast Belcampo’s versie van het gebeuren is er een ooggetuigenverslag van de toevallig in Groningen op bezoek zijnde Frankforter burgemeester Zacharias von Uffenbach. In zijn dagboek beschrijft de burgemeester:’ een geweldig geschreeuw vervulde de lucht’. Op de brokstukken van de kerk zitten volgens Von Uffenbach vrouwen te wenen ‘als oudtijds de Israëlieten bij de waterbeken van Babylon’. En hij ziet rijke stadjers in hun koetsen voorbij rijden als achttiende-eeuwse raptoeristen.

Morgen meer over de Aa-kerk