vrijdag 10 februari 2012

Groningen Stad Centrum Het Prinsenhof


groningen-centrum-prinsenhof
groningen-centrum-prinsenhof
Het Prinsenhof is een gebouw aan het Martinikerkhof in Groningen, op nr.23.
Van circa 1040 - 1215 stond ter plaatse al de woning van de villicus, de toenmalige benaming van de vertegenwoordiger van de landsheer, de bisschop van Utrecht.
Het gebouw was van origine (1436) eigendom van de Broeders des Gemenen Levens. In 1569 werd het de residentie van Johannes Knijff, de eerste bisschop van Groningen en Drenthe. Hij liet er vleugels aanbouwen met steen van het klooster Bloemhof bij Wittewierum.
In 1576 werd het de residentie van stadhouder Rennenberg. Na de Reductie (1594) werd het gebouw de verblijfplaats van de stadhouders, de prinsen van Nassau, vandaar de naam Prinsenhof of Stadhoudershof. Overigens maakten die er niet veel gebruik van. De voornaamste residentie, ook van de Friese stadhouders, was in Den Haag of Leeuwarden.
groningen-centrum-voormalig militair hospitaal
Na verregaande ontmanteling in 1795 werd het, het Nationaal hof. In 1808 (Frans) militair hospitaal; vanaf 1898 marechaussee. Vanaf 1924 werd het gebouw verwaarloosd. In de dertiger jaren van de 20e eeuw geleidelijk gerestaureerd. Van 1945 tot 2005 was de regionale omroep RTV Noord hier gevestigd. Sinds september 2005 staat het pand leeg. Eind 2011, begin 2012 wordt het een hotel-restaurant.groningen-centrum-gardepoort
De poort van de Prinsenhof is van 1642; gerestaureerd 1940, ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Groningen als stad. De tuin achter de Prinsenhof, gelegen tussen het huis en de diepenring is de Prinsentuin.
Naast het Prinsenhof, staat de Gardepoort. De poort stamt uit 1639 en verbindt de Turfstraat met het Martinikerkhof. Door het reeds bestaande pand is de poort gemaakt op verzoek van stadhouder Hendrik Casimir I, die destijds zetelde in het Prinsenhof. Het gebouw was het onderkomen van de ruiterwacht. In de jaren '90 is op de hoek van de Turfstraat een complex moderne woningen gebouwd. Op deze plaats stond eerder een schoolgebouw. Deze school heette de Prinsenhofschool en was een MULO/MAVO-school.


groningen-centrum-prinsenhof-zonnewijzer
Zonnewijzer bij het Prinsenhof in Groningen de mooiste van Nederland
De zonnewijzer bij het Prinsenhof in Groningen is ongetwijfeld de mooiste van Nederland. Hij staat boven de poort die toegang geeft tot de tuin, gericht naar de binnenkant van de tuin. De zonnewijzer dateert van 1731 toen hij een oudere verving. In het begin van de 20e eeuw is hij daar enkele jaren weggeweest maar hij staat er nu weer en is sinds 1983 gerestaureerd. Het Prinsenhof was de ambtswoning van de prins-stadhouder in Groningen.
In oude kronieken schrijft men over "een zonnewijzer van wakkere groote, wiens gelijken van konst en uitvindinge in geheel Nederland niet te vinden zal zijn...."
Ook de makers worden genoemd: Cremers en Doornbusch, "...twee treffelijke Groninger konstenaren en groote beminnaren der wiskunde."

De hedendaagse bezoekers van de tuin staan nog steeds in bewondering voor de praal van de zonnewijzer. Waartoe het ingewikkelde lijnenspel dient, weten zij meestal niet.

Alle foto's Centrum Groningen: klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten